Werkzaamheden voor bedrijven

Diensten voor bedrijven

Afhankelijk van de behoefte van uw bedrijf kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

.

  • Het volledig verzorgen van de administratie, waarbij alle inkomsten en uitgaven op een efficiënte wijze door ons zullen worden ingeboekt en verwerkt, gebruik makend van een uitgebreid boekhoudprogramma (Exact).

  • Als u liever zelf boekt, geven wij daar zo goed mogelijk aanwijzingen voor, terwijl door ons de verdere afwikkeling gedaan wordt t.b.v. de jaarrekening. Daarbij hebben wij ervaring met meerdere boekhoudprogramma’s die door onze klanten gebruikt worden (o.a. Mifas, Snelstart, Muis, Exact Online).

  • Het samenstellen van de jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening en, op verzoek, het maken van tussentijdse verslagen voor u en voor de banken.

  • Begeleiding bij het inrichten van uw administratie en eventuele aanschaf van administratieve software.

  • Advisering inzake bedrijfsvorm (V.o.f., bv) en begeleiding bij bedrijfsovername.

  • Loonberekeningen, advisering omtrent personeelszaken, alsmede alle daarbij behorende werkzaamheden.

  • Aangiften Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Loonheffingen, Vennootschapsbelasting. Voor deze aangiften maken wij gebruik van professionele software.

  • Alle aangiften worden elektronisch naar de Belastingdienst verzonden en voor u maken wij duidelijke overzichten en berekeningen van de te betalen of te ontvangen bedragen.

  • Aanvragen van subsidies en het - specifiek voor de landbouw - verzorgen van toeslagrechten, Minas, gecombineerde opgaaf, enz.

  • Indien gewenst, wordt door ons samengewerkt met accountantskantoren, fiscalisten, notarissen, advocaten, e.d.

Hebt u vragen? Bel: 0343 - 51 82 19 of stuur ons een e-mail.